Nákup po telefonu+420 605 337+420 776 795 965 (otevírací doba od 7:00 - do 16:00)
Vyhledávání
Přihlášení
Přihlášení
Košík
Nákupní košík

Reklamační řád

Reklamační řád

Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č.634/1992 o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
  • Je- li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
  • Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
  • Vada vznikla na věci opotřebením způsobem obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci- uplynutím životnosti
  • Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího i mechanickým poškozením
  • Vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v jeho provozovně osobně nebo písemně. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě a to předložením prodejného dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebitel činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované, či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající i výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu škody poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoli o vadě ví. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího písemně. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů od koupě zboží má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů bez jakékoli sankce ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.

Pokup kupující odstoupí od smlouvy vrátí prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy. S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil při počáteční transakci.

Zboží, které spotřebitel v rámci odstoupení od smlouvy odesílá zpět, musí být v původním stavu, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní včetně příslušenství. Veškeré náklady s vrácením zboží nese kupující. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení §1837D občanského zákoníku, tedy dodávka zboží upraveného podle požadavku spotřebitele upravené jeho osobním potřebám.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se výrazně změnila cena dodavatele zboží. Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující už zaplatil částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v co nejkratším termínu.
5

Co o nás říkají naši zákazníci

Jiří 21.08.2023
Ověřená recenze
Super ceny a velké množství produktů mají skladem.
Emilie H. 21.08.2023
Ověřená recenze
Nakupuji již jen zde. Velice odborně mi poradili a objednávku doručili do druhého dne.
Standa S. 21.08.2023
Ověřená recenze
Skvělý eshop a rychlé dodání zboží. Nemám žádné výhrady a doporučuji všem.
Více hodnocení

Máte dotazy nebo potřebujete poradit s výběrem?

info@rubej.cz
info@rubej.cz
+420 776 795 965
+420 776 795 965 PO - PÁ 7:00 – 16:00